Historie zámku

Zámek Lechovice vznikl přestavbou bývalé letní opatské rezidence řádu Premonstrátů z Louky, jenž je druhým nejstarším řádem založeným na Moravě.Lokalita zámeckého vršku nebyla vybrána náhodně, již ve středověku zde stála trvz, zpustlá již kolem roku 1481. V roce 1665 získávájí premostráti lechovický statek a vzhledem k rostoucímu Mariáskému kultu a místní zázračné studánce, zadává tehdejší opat Vincenc Wallmera vídeňskému staviteli Chritianu Damellovi stavbu Poutního kostela „Navštívení Panny Marie“ v Lechovicích, jenž je z největší pravděpodobností dílem Christiana Alexanda Oedtla a nese známky vrcholného rakouského baroka.Tento pozoruhodný vrcholně barokní kostel dokonce nese jistou podobnost s kostelem Sv.Petra ve Vídni od Hildebranta. Současně s kostelem byla poblíž postavena barokní letní opatská rezidence. Po Josefínských reformách r.1784 byly zrušeny církevní řády a vše připadlo náboženskému fondu, jenž letní sídlo prodal r.1824 v dražbě t.č. vídeňskému měšťanovi Josefu Langovi původem ze Znojma. Po jeho smrti zdědila rodinnou rezidenci dcera Julie sv. paní Kubeck von. Kubau provdaná K. F. Kubeck von Kubau, čímž se dostala do držení nového šlechtického rodu.

Za nynější podobu původně barokní stavby vděčí Maxi Kubeckovi von Kubau. Vznikala postupnou klasicistní přestavbou, kdy přibyly nové přístavby věží (rizalitů) v pseudorenesančním, novobarokním a secesním stylu. Množství krásných polychromovaných fontán, zámecká kolonáda s altánem, francouzský parter s balustrádovým schodištěm a nádhernou litinovou terasou. Současně s tím byl založen anglický přírodně krajinářský park s množstvím exotických dřevin. Dodnes zde roste letitý letní dub o kterém tvrdí legenda, že má již tisíc let. Po válce se zde střídaly různé organizace od vojska, státního statku, učiliště až se zde na skoro třicet let uchýlily řádové sestry, pro které zde byl zřízen starobinec. Pro tyto účely byl dipozičně značně upraven a nutno konstatovat, že né vždy šťastně. Byl však udržován, vytápěn i částečně rekonstruován a díky tomu se také zachoval. Po roce 1993 již provoz starobince ztratil význam a po různých pokusech o nové využití byl několikrát prodán.

Fotogalerie

Comments are closed